Sidan stöder inte webbläsaren ni använder, så användarupplevelsen kan vara bristfällig. Vi rekommenderar en uppdaterad version av antingen Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Stäng varningen

Varför är träd och skog viktiga?

  • Skogarna är viktiga, inte bara för människan, utan för hela jordens ekosystem.
  • Trädet binder kol och dämpar klimatförändringen.
  • Av Finlands markareal är ca 75 % skog.
  • Skogarnas rekreationsanvändning är en källa till välmående.
  • Vi använder träprodukter varje dag.
  • Trä ersätter produkter som är gjorda av ickeförnybart material, som t.ex. plast.
  • Träprodukter kan återanvändas.
  • Skogsbranschen är en stor sysselsättare i Finland.
  • Skogsindustrins andel av Finlands varuexport är cirka 20 %.

Möjligheternas skog? Vad är det?

Möjligheternas skog - Finlands största arbetsplats är en skolkampanj riktad till 8 klassen i högstadiet. Under kampanjen gästar skogsindustrins fackmän, "Skogsambassadörerna", grundskolor och berättar om de olika möjligheter, produkter och innovationer som finns i branschen. Under besöket får de unga en bild av vad skogsindustrin är idag: vilka olika möjligheter det finns att studera och arbeta samt hur man fäster vikt vid hållbarheten och vad allt som kan tillverkas av trä.

Kampanjen Möjligheternas Skog har ordnats sedan 2013 av Skogsindustrins rf och Finska Forstföreningen tillsammans med olika skogsindustrier.

Blev du intresserad? Kom med!

Följ oss på Instagram: @mahdollisuuksienmetsa

 

Som inledning och inspiration kan ni titta på den 33 minuter långa dokumentären Arvokas metsämme (Vår värdefulla skog). Lösenord: nähdäänmetsässä