Skogsindustrin sysselsätter ca 42.000 människor i Finland.

I hela produktionskedjan arbetar 140.000 människor.

Dessutom arbetar 35.000 människor i Finska skogsbolag utomlands runt om i världen.

Medellönen i skogsindutrin och inom andra branscher

ANSTÄLLDA VID SKOGSINDUSTRINS MÅNADSLÖN ÄR 3.100 - 5.500€,  MEDIANEN 4.300€

INDUSTRIN

SKOGSINDUSTRIN

LIVSMEDELSINDUSTRIN

PLANERINGS OCH KONSULTBRANSCHEN

LIVSMEDELSBRANSCHENS FÖRMÄN

SJUKVÅRDSBRANSCHEN

RES- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

0          1000       2000        3000       4000

Medellönen inom skogsbranschen och andra branscher

SKOGSINDUSTRINS ARBETARE HAR I MEDELTAL 18,97€/H, I SKIFTESARBETE CA 25€/H

INDUSTRIN

SKOGSINDUSTRIN

BYGGBRANSCHEN

KEMISK INDUSTRI

TEKNOLOGI-INDUSTRIN

LIVSMEDELSINDUSTRIN

BILBRANSCHEN

0      2       4      6       8     10    12    14     16     18    20

Värför till skogsbranschen?

  • DU ÄR MED OCH UTVECKLAR FRAMTIDENS HÅLLBARA MÖJLIGHETER
  • BRA LÖN
  • DET FINNS JOBB RUNTOM I FINLAND
  • DU FÅR GÖRA ETT BETYDELSEFULLT ARBETE
  • MÅNGSIDIGA ARBETSPLATSER, FRÅN SKOG OCH LABORATORIUM TILL FABRIK OCH KONTOR
  • MÅNGA MÖJLIGHETER ATT GÖRA INTERNATIONELL KARRIÄR