Skogsindustrin sysselsätter ca 42 000 personer i Finland.

I hela produktionskedjan arbetar nästan 100 000 personer.

Dessutom arbetar 35 000 personer i Finska skogsbolag utomlands runt om i världen.

Medellönen i skogsindutrin och inom andra branscher

ANSTÄLLDA VID SKOGSINDUSTRINS MÅNADSLÖN ÄR 2 880 - 6 550 €,  MEDIANEN 4 220 €

INDUSTRIN

SKOGSINDUSTRIN

LIVSMEDELSINDUSTRIN

PLANERINGS- OCH KONSULTBRANSCHEN

LIVSMEDELSBRANSCHENS FÖRMÄN

SJUKVÅRDSBRANSCHEN

RES- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

0          1000       2000        3000       4000

Medellönen inom skogsbranschen och andra branscher

SKOGSINDUSTRINS ARBETARE HAR I MEDELTAL 19,65€/H

INDUSTRIN

SKOGSINDUSTRIN

BYGGBRANSCHEN

KEMISK INDUSTRI

TEKNOLOGI-INDUSTRIN

LIVSMEDELSINDUSTRIN

BILBRANSCHEN

0      2       4      6       8     10    12    14     16     18    20

Värför till skogsbranschen?

  • DU ÄR MED OCH UTVECKLAR FRAMTIDENS HÅLLBARA MÖJLIGHETER
  • BRA LÖN
  • DET FINNS JOBB RUNTOM I FINLAND
  • DU FÅR GÖRA ETT BETYDELSEFULLT ARBETE
  • MÅNGSIDIGA ARBETSPLATSER, FRÅN SKOG OCH LABORATORIUM TILL FABRIK OCH KONTOR
  • MÅNGA MÖJLIGHETER ATT GÖRA INTERNATIONELL KARRIÄR