Utbildning bland de som jobbar inom skogsindustrin

TEKNISK UTBILDNING 60%

KOMMERCIELL, FÖRVALTNING, JURIDISK OCH SAMHÄLLSUTBILDNING 11%

JORD- OCH SKOGSBRUK 9%

SERVICEUTBILDNING 4%

GYMNASIUM 3%

DATANOM OCH NATURVETENSKAPLIG 2%

ANNAN OBESTÄMD UTBILDNING 9%

HUMANISTISK-, SOCIAL- OCH KULTURUTBILDNING 2%

pie
muu-tuntematon
humanistiset
tietojenkasittely
lukio
palvelualat
maajametsa
kaupallinen
tekniikan

Man kan studera skog i hela Finland

NATURGUIDE

 

HANTVERK OCH KULTUR

 

SKOGSBRUK

 

PROCESSTEKNIK

 

TRÄPRODUKTIONSTEKNIK

 

BIOPRODUKTIONSTEKNIK

Hur kan jag bekanta mig med arbeten inom skogsbranschen?

PRAO

TTT MODELL

SOMMARARBETE

BESÖK

Skogsbranschen erbjuder 5000 sommarjobb.

Fråga efter PRAO platser i skogsindustrin.

Åk med klassen på besök till ett företag inom skogsbranshen.

"Bekanta dig med arbetslivet och tjäna" är riktad till högskole-elever där de får två veckors avlönad praktik på jobbet.

Läs mer om skogssektorn