Metsäteollisuudessa työskentelee Suomessa noin  42 000 ihmistä.

Koko tuotantoketjussa työskentelee lähes 100 000 ihmistä.

Lisäksi suomalaisissa metsäalan yrityksissä työskentelee maailmalla noin 35 000 ihmistä.

Keskipalkat metsäteollisuudessa ja muilla toimialoilla

Metsäteollisuuden toimihenkilöiden kuukausipalkka 2 880€ - 6 550€, mediaani 4 220€

Teollisuus

Metsäteollisuus

Elintarviketeollisuus

Suunnittelu- ja konsulttiala

Kaupan esimiehet

Terveyspalveluala

Matkailu- ja ravintolapalveluala

0          1000       2000        3000       4000

Keskipalkat metsäteollisuudessa ja muilla toimialoilla

Metsäteollisuuden työntekijöiden keskimääräinen tuntipalkka 19,65€/h

Teollisuus

Metsäteollisuus

Rakentaminen

Kemianteollisuus

Teknologiateollisuus

Elintarviketeollisuus

Autoala

0      2       4      6       8     10    12    14     16     18    20

Miksi metsäalalle?

  • Olet mukana kehittämässä kestävän tulevaisuuden ratkaisuja
  • Hyvä palkkaus
  • Töitä on tarjolla ympäri Suomea
  • Pääset tekemään merkityksellistä työtä
  • Työpaikkoja monenlaisissa ympäristöissä laboratorioista metsään ja toimistoon
  • Paljon kansainvälisiä uramahdollisuuksia