Metsäteollisuuden henkilöstön koulutustaustat

TEKNIIKAN KOULUTUS 60%

KAUPALLINEN, HALLINTO, OIKEUSTIETEELLINEN JA YHTEISKUNTATIETEELLINEN 11%

MAA- JA METSÄTALOUSALA 9%

PALVELUALOJEN KOULUTUS 4%

YLEISSIVISTÄVÄ (LUKIO) 3%

TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE, LUONNONTIETEELLINEN 2%

MUU TAI TUNTEMATON KOULUTUSALA 9%

tekniikan
kaupallinen
maajametsa
palvelualat
lukio
tietojenkasittely
humanistiset

HUMANISTISET, KASVATUS- JA TAIDEALAT 2%

pie
muu-tuntematon

Metsäalaa voit opiskella ympäri Suomea!

ERÄ JA LUONTO

 

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS

 

METSÄTALOUS

 

PROSESSITEKNIIKKA

 

PUUTUOTETEKNIIKKA

 

BIOTUOTETEKNIIKKA

Miten pääsen tutustumaan metsäteollisuuden töihin?

TET

TTT-MALLI

KESÄTYÖT

TUTUSTUMISKÄYNNIT

Metsäala tarjoaa noin 5000 kesätyöpaikkaa.

Kysy metsäalan yrityksestä
TET-paikkaa.

Lähtekää luokan kanssa tutustumis-käynnille alan yritykseen!

Tutustu työelämään ja tienaa on yläkoululaisille suunnattu 2 viikon palkallinen harjoittelu, josta saa palkkaa noin 350 €. Kysy TTT-paikkaa metsäalan yrityksestä!

Lue lisää metsäalasta